ISBN: 9788761626936. Copyright forfatterne og Systime A/S 2017